>บริการที่เรามุ่งเน้นให้บริการ คือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ และง่ายในการสื่อสารทุกปัญหา ทุกเรื่องราว จะร่วมวิเคราห์ะและแก้ไขไปพร้อมกับท่าน
 
>ยินดีให้บริการในการจัดหาเปรียบเทียบสเป็ค เครื่องมือลม อุปกรณ์ลม ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและตรงกับงานผลิต
 
>ยินดีให้บริการในการให้คำแนะนำด้านการเลือกใช้ ข้อต่อสวมเร็ว Quick coupler
ในลักษณะงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ น้ำมัน เคมี ลม เพื่อการเลือกใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม
 
>ยินดีให้บริการในด้านงานอุปกรณ์ระบบหล่อเย็นน้ำ สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดอลูมิเนียม
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานทั้งระบบ หล่อเย็น และระะบบน้ำอุณหภูมิสูง
 
>ยินดีให้บริการในด้านการเลือกใช้ อุปกรณ์นิวเมติก ในระบบลม กระบอกลม โซลินอย์วาลว์ ต่าง ๆ
 
>ยินดีให้บริการในด้านงานระบบบรรจุภันฑ์ การคัดเลือกและจัดหาระบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานผลิตทุกรูปแบบ รวมทั้งพร้อมที่จะช่วยในด้านการคำนวนเพื่อลดต้นทุน ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลือง เช่นสายรัดพลาสติก โอพีพีเทป ฟิลม์ ต่าง ๆ
 
>ยินดีให้บริการในด้านการเลือกอุปกรณ์สำหรับงานขัดผิว เช่นผ้าทรายต่าง ๆ พร้อมตัวอย่าง
ในการทดสอบเพื่อเหมาะสมกับงานและลดต้นทุนด้านการสิ้นเปลืองในการใช้ที่ไม่ถูกประเภท
 
>ยินดีให้บริการในการเลือกสรรเครื่องมือสำหรับงานประกอบ  ให้เหมาะสมกับงานของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือลม เพื่อความเที่ยงตรงในงานประกอบของท่าน
 
>ยินดีให้บริการทางด้านระบบถังบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ สำหรับการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเติมอากาศพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาหน้างานติดตั้ง

 
The best solution for All factory
Meedee solution